Firma w Anglii

FIRMA W ANGLII

Optymalizacja podatków i składek ZUS
Masz firmę w Polsce, zatrudniasz pracowników, chcesz obniżyć swoje koszty?

Firma w Anglii, Spółka w UK, rejestracja → założenie → prowadzenie

 • Pokazujemy jak założyć spółkę lub firmę w Anglii.
 • Dobre strony posiadania firmy w Anglii oraz prowadzenia działalności w Polsce.
 • Korzystając ze składek płaconych w Anglii płacisz niższy ZUS i dokonujesz dywersyfikacji swojego zabezpieczenia emerytalnego pobierając w Polsce również emeryturę angielską.

Działalność bez ZUS

 • Pokazujemy (i pomagamy) jak w nowoczesny sposób – zgodny z prawem unijnym i polskim – prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności opłacania składek ZUS, zatrudniania się, czy zakładania firmy za granicą
 • Możliwość obniżenia podatku dochodowego z 19% DO 5%.

1. FIANCIAL HOUSE- ogólna charakterystyka firmy

Jesteśmy firmą, która istnieje na rynku już 5 lat. Mamy spore doświadczenie w tworzeniu i obsłudze firm z zagranicznym kapitałem. Nasze usługi dedykowane są zarówno małym firmom jak i dużym korporacjom, które borykają się z problemami płacenia dużych podatków w Polsce, jak i płacenia wysokich składek ZUSowskich. Zajmujemy się innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w biznesie oraz doradztwem finansowym. Pomagamy poszerzać obszar działalności o rynki zagraniczne.

2. Nasza oferta

Optymalizacja
FH zajmuje się optymalizacją. Czym w ogóle jest optyamlaizacja? To wyznaczanie najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium.. Dla FH najważniejszym kryterium są stałe koszta przedsiębiorstw.
Przedsiębiorca posiadający w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania obowiązkowej składki ZUS, która na chwilę obecną wynosi 1050 zł . Proponowane przez nas rozwiązanie pomaga przedsiębiorą zaoszczędzić w skali roku 7200zł tylko na obowiązkowych składkach, które jest zobligowany płacić.
Nasze wymagania
Chcąc przystąpić do naszego programu klient posiadający jednoosobową działalność w Polsce jest zobowiązany ją zamknąć. Wymagamy takiej decyzji, ponieważ posiadając DG w PL przy jednoczesnym pełnieniu funkcji dyrektora w Spółce LTD w UK posiadamy dwa tytułu do ubezpieczenia społecznego, co w konsekwencji powoduje konieczność wystąpienia o dokument A1 ( potwierdza pod jakim ustawodawstwem dana osoba się znajduje czy po polskim czy pod angielskim- taki dokument bardzo trudno uzyskać). Dlatego najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zamknięcie polskiej działalności i działanie jako podmiot zagraniczny- spółka Ltd
Proponowane rozwiązania

SPÓŁKA LTD

– rozwiązanie skierowane do firm świadczących usługi niematerialne i niestacjonarne, np.
Pan Krzysztof jest informatykiem, który prowadzi jednoosobową działalność. Nie zatrudnia nikogo. Martwi go płacenie zarówno wysokiego ZUSu jak i podatków.

SPÓŁKA LTD + VAT W UK

– Rozwiązanie skierowane do przedsiębiorstw których usługi są niestacjonarne a chcą być zarejestrowani do VAT w UK bądź przekraczają obrót 79 tys. GB bądź zatrudniają powyżej 9 pracowników

SPÓŁKA Ltd + VAT W PL

– Rozwiązanie skierowane do przedsiębiorstw które oferują usługi niematerialne jak i niestacjonarne
– Rejestracja do VAT w Polsce pozwala im na wystawianie faktur VAT w Pl. oraz uzyskiwanie zwrotów z tytułu podatku VAT
Pan Zbyszek jest 30-letnim budowlańcem, który zatrudnia 2 osoby. Wykonuje zlecenia na konkretnych nieruchomościach w Polsce. Sam jednak nie kupuje materiałów budowlanych (robi to klient), a tylko wykonuje konkretne zadania

SPÓŁKA LTD + ODDZIAŁ W Polsce

Rozwiązanie skierowane dla przedsiębiorstw których usługi wymagają stacjonarnego biura w którym oferowane są usługi bądź sprzedawane towary, np.

Pani Grażyna jest właścicielką zakładu stolarskiego, w którym pięcioro zatrudnionych przez nią pracowników produkuje meble.

Wady i zalety oddziału:

 • brak osobowości prawnej (brak odpowiedzialności dyrektora oddziału przed polskimi urzędami),
 • umowy zawierane są jako polski podmiot
 • płacimy podatek CIT w PL,
 • nie płacimy polskiego ZUSu,
 • swobodny przepływ pieniędzy,
SPÓŁKA LTD + SPÓŁKA Z.O.O.

Rozwiązanie skierowane dla przedsiębiorstw których usługi wymagają stacjonarnego biura w którym oferowane są usługi bądź sprzedawane towary

Wady i zalety spółki z.o.o.:

 • nie płacimy podatku CIT w PL, ponieważ 100 % udziałowcem w polskiej spółce jest półka Ltd,
 • odpowiedzialność finansowa zarządu

Więcej o ofercie spółek przeczytasz w pliku pdf.

3. Koszta

Comiesięczne koszta to koszt abonamentu 450 zł lub 850 zł

Koszta opcjonalne to:

 • Apostille 750 zł
 • Tłumaczenie przysięgłe 450 zł
 • Otworzenie oddziału lub spółki z.oo w Polsce 3300 zł
 • Adresy w UK 150 GB za jedne adres na rok
 • Rejestracja do VAT w PL 170 zł
 • Doradztwo od 250 zł w zależności od trudności sprawy

4. Czas oczekiwania

– Rejestracja Spółki w UK – 72 godziny
– Otwarcie oddziału w Pl. ok. 2 miesięcy
– Oczekiwanie na numer NIN – 3 tygodnie
– Oczekiwanie na apostille – 4 tygodnie

5. NIN

National insurance Number- nr ubezpieczenia społecznego odpowiednik PESELu, konieczny do rejestracji podatnika w systemie podatkowym oraz socjalnym. Aby uzyskać nr NIN konieczna jest jednorazowa wizyta w UK. Umawiamy klienta do Job Centre Plus , czyli urzędu zajmującego się nadawaniem tego nr . W urzędzie odbywa się krótka 20 minutowa rozmowa z urzednikiem, która ma celu wydanie nr NIN. Za tym dokumentem czeka się od 3 do 4 tygodni . Urząd przesyła korespondencję na adres brytyjski.

6. Adres/ adresy

Aby móc zarejestrować spółkę Ltd w UK konieczne jest operowanie jednym adresem angielskim ( nie ma w UK obowiązku meldunkowego) – w tym celu klient powinien zorientować się czy ktoś z jego rodziny/ przyjaciół może mu udostępnić adresu w UK. Pod użyczonym adresem angielskim może „znajdować się” zarówno osoba fizyczna (klient) jak i może być zarejestrowana spółka Ltd.

Jeśli klient zdobył adres angielski od znajomych, ale nie chce aby mieli oni wgląd w dokumenty dotyczące spółki Ltd, może wypożyczyć od nas adres firmowy- koszt to 750 zł (na rok)

Jeśli klient nie ma nikogo w Uk od kogo mógłby użyczyć adresu, może wykupić go od nas. Wówczas klient zobowiązany jest do wykupienia zarówno adresu prywatnego jak i firmowego- koszt to 750 zł x 2 ( na rok)

7. Karta Ehic

Europejska Karta Zdrowia- umożliwia korzystanie z opieki medycznej w każdym kraju UE, w nagłych wypadkach ( wypadek komunikacyjny, złamanie). Na jej podstawie nie można jednak korzystać z doraźnej pomocy polskiego lekarza rodzinnego.

Jakie są inne możliwości korzystania z opieki medycznej w Polsce:

 • możliwość przypisania się do ubezpieczenia małżonka ( pod warunkiem że małżonek jest ubezpieczony) za pomocą druku ZUS ZCNA
 • dobrowolne odprowadzanie składki do NFZ (250 zł)
 • leczenie prywatne,
 • wykupienie prywatnego ubezpieczenia (dowolna ubezpieczalnia)

8. Dokumenty

P45 – ODPOWIEDNIK PIT-11
P60- DOKUMENT WYSTAWIANY PO ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY / świadectwo pracy
PAYSLIP- ODPOWIEDNIK DRUKU RMUA
PAYROLL- LISTA PŁAC

Koszty:

Spółka brytyjska LTD
Czas oczekiwania 72 godziny
Abonament za obsługę księgowości angielskiej 450 zł / m-c
Opcjonalnie Apostille + tłumaczenie przysięgłe 1200 zł przy chęci założenia konta bankowego w Polsce (CZAS OCZEKIWANIA OK.4 TYGODNIE)
Adres korespondencyjny firmowy 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Adres korespondencyjny prywatny 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Zatrudnienie i obsługa kadrowa pracownika 200 zł
Rejestracja spółki LTD następuje po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, dwóch dowodów tożsamości i uiszczeniu opłat za pierwszy abonament i adresy

Spółka brytyjska LTD zarejestrowana do VAT w Polsce
Czas oczekiwania 72 godziny
Czas oczekiwania na VAT w PL 2 tygodnie
Abonament za obsługę księgowości angielskiej 450 zł /m-c
Adres korespondencyjny firmowy 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Adres korespondencyjny prywatny 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Zatrudnienie i obsługa kadrowa pracownika 200 zł
Rejestracja do VAT UE w Urzędzie Skarbowym 170 zł/jednorazowa
Pełnomocnictwo 17 zł/jednorazowa
Opłata za przygotowanie dokumentacji 500 zł/jednorazowa
Apostille + tłumaczenie przysięgłe 1200 zł/jednorazowa (CZAS OCZEKIWANIA OK.4 TYGODNIE)
Usługa wypełnienia i zgłoszenia deklaracji VAT :
– do 50 faktur 100 zł netto
– od 50 do 100 faktur 200 zł netto
– od 100 do 200 faktur 300 zł netto
-od 200 do 300 faktur 500 zł netto
-od 300 do 500 faktur 700 zł netto
-od 500 do 1000 faktur 1000 zł netto
Ważne: spółka LTD zarejestrowana do VAT w Polsce musi posiadać konto bankowe

Spółka brytyjska LTD zarejestrowana do VAT Wielkiej Brytanii
Czas oczekiwania: około 2 miesiące
Abonament za obsługę księgowości angielskiej 850 zł/m-c
Adres korespondencyjny firmowy 750 zł/rok
Adres prywatny 160 £/m-c (uzyskanie umowy najmu mieszkania)
Zatrudnienie i obsługa kadrowa pracownika 200 zł
Ważne: spółka LTD zarejestrowana do VAT w UK musi posiadać konto bankowe w angielskim banku

Spółka brytyjska LTD z oddziałem w Polsce
Czas oczekiwania (spółka LTD) 72 godziny
Czas oczekiwania (oddział) 1 miesiąc
Abonament za obsługę księgowości angielskiej 450 zł /m-c
Adres korespondencyjny firmowy 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Adres korespondencyjny prywatny 750 zł/rok (PRZYZNANY PO DOKONANIU OPŁATY)
Zatrudnienie i obsługa kadrowa pracownika 200 zł
Apostille + tłumaczenie przysięgłe 1200 zł/jednorazowa (CZAS OCZEKIWANIA OK.4 TYGODNIE)
Poświadczenie podpisu u notariusza oraz poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem 300 zł
Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 600 zł
Rejestracja spółki w Urzędzie Skarbowym (NIP, nr VAT EU) 170 zł
Rejestracja do ZUS
Rejestracja do Głównego Urzędu Statystycznego (REGON)
Monitor Sądowy 100 zł
Prowadzenie pełnej księgowości sp. z o.o.
– do 50 dokumentów 499 zł netto
– do 100 dokumentów 699 zł netto
– do 200 dokumentów 999 zł netto
– do 500 dokumentów 1999 zł netto,
– do 1000 dokumentów 2999 zł netto
Każdy kolejny dokument ponad limit w abonamencie płatny dodatkowo 5,00 zł netto

FIRMA W ANGLII – PREZENTACJA SPRAWDŹ!!

Rejestracja klienta formularz

Zgloszenie rejestracji firmy – formularz

Masz pytania?
Napisz: kontakt@szkolenia-caban.pl